Młody męczennik: święty Agapit

Agapit (Agapitus) św., m. – 18 sierpnia.
Chłopiec 15-letni z Praeneste (Palestrina), ścięty za wiarę r. 274 po długich męczarniach.

Za: Biskup Karol Radoński, Święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia hagiograficzna