Odpowiedzialność za słowo (83)

Czym jest kłamstwo?
Kłamstwo jest grzechem, który polega na stwierdzaniu prawdy albo fałszu za pomocą słów, albo uczynków, bez przekonania, że jest tak w rzeczywistości.
Katechizm katolicki św. Piusa X