Żywoty Świętych

Św. Ignacy Loyola nawrócił się dzięki działaniu łaski Bożej i czytaniu żywotów Świętych.
Czytajmy codziennie żywoty Świętych – przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.
A oprócz tego czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy oraz katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Spodziewajmy się dobrych owoców codziennej uważnej lektury!