Odpowiedzialność za słowo (42)

Nasz słodki święty Franciszek Salezy w tymże duchu przemawia:
„Obmowa – pisze – jest rodzajem zabójstwa, mamy bowiem potrójne życie: duchowne, zasadzające się na łasce Bożej; cielesne, które utrzymuje w nas dusza; i cywilne, czyli społeczne, które nam daje sława, czyli opinia.
Grzech pozbawia nas pierwszego, śmierć drugiego, a obmowa pozbawia nas trzeciego. Zwykle jednak obmówca jednym cięciem języka zadaje potrójną śmierć: duchowo zabija własną duszę i tego, który go słucha, i odbiera życie społeczne temu, kogo obmawia. Albowiem według tego, co mówi święty Bernard, obmawiający i słuchający go, obydwaj mają czarta w sobie, z tą tylko różnicą, że pierwszy na języku, a drugi w uszach”.

Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach