4 wskazania kapłana na wakacje

Kilka wskazań praktycznych na czas urlopowy:

Po pierwsze: Dołóżmy starań, aby czas wypoczynku przeżyć w stanie łaski uświęcającej, pilnie unikając wszystkiego, co mogłoby nas narazić na grzech, zwłaszcza na grzech śmiertelny.

Po drugie: Zachowajmy codzienny rytm modlitwy i pobożnej katolickiej lektury.

Po trzecie: Wybierajmy się w takie miejsca, abyśmy w niedzielę mogli dojechać i wziąć udział w tradycyjnej katolickiej Mszy Świętej.

Po czwarte: Zachowajmy wobec naszych bliźnich taktowność, dobroć i życzliwość. Św. Jan Bosko pisał: „Najlepszym daniem przy obiedzie jest przyjemny wyraz twarzy”.