…przed twoim Bogiem zginaj kolana!

„Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi” (Ef 3, 14-15).

„…aby na imię Jezusowe klękało wszelkie kolano” (Flp 2, 10).

Otocz Go wkoło rzeszo wybrana,
przed twoim Bogiem zginaj kolana.

Podstawową postawą człowieka wobec Boga jest postawa klęcząca. Praktykujmy ją w codziennej modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy znajdujemy się w obecności Najświętszego Sakramentu.