Wizerunek Serca Jezusowego w naszym domu

Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque: Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
Jeżeli jeszcze nie posiadamy wizerunku Serca Jezusowego, dokonajmy rychło szlachetnego zakupu, przynieśmy kapłanowi, aby poświęcił, i umieśćmy w swoim mieszkaniu na poczesnym miejscu. Przed wizerunkiem Bożego Serca módlmy się z miłością, wiarą i ufnością!