Odpowiedzialność za słowo (35)

Tertulian miał słuszność, mówiąc że: „O tyle z większym skutkiem kłamiemy, o ile więcej okrutnych potwarzy na bliźnich ciskamy. Fałsz i zło łatwiej u ludzi znajdują wiarę, aniżeli prawda i dobro”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach