Odpowiedzialność za słowo (34)

Ludzie prawie nigdy nie naprawiają ani nie wynagradzają krzywd, wyrządzonych przez potwarze i obmowę, co niezmiernie zgubnym okazuje się dla duszy i obciążać ją będzie na sądzie Boga.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach