Wniebowstąpienie – Festum de praecepto

Festum de praecepto [czyt.: de precépto] – święto nakazane, w którym – podobnie jak w każdą niedzielę – mamy obowiązek powstrzymania się od prac niekoniecznych oraz wzięcia udziału we Mszy Świętej (sub gravi, pod grzechem ciężkim).
Jeżeli święto de praecepto jest w kalendarzu cywilnym dniem pracy, nie ma konieczności wzięcia w tym dniu urlopu. Ale jeśli ktoś tak uczyni, dobrze uczyni.
40 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim przypada Wniebowstąpienie Pańskie. Wniebowstąpienie jest świętem de praecepto.