O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (6)

Co nakazuje szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Szóste przykazanie Boże nakazuje, abyśmy byli czyści i przyzwoici w uczynkach, spojrzeniach, w zachowaniu i w mowie. Natomiast dziewiąte przykazanie Boże nakazuje ponadto, abyśmy byli również czyści wewnętrznie, to znaczy w umyśle i w sercu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X