O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (3)

Czy nieczystość jest poważnym grzechem?
Nieczystość jest nader poważnym grzechem w oczach Boga i ludzi, gdyż zniża człowieka do poziomu nierozumnych zwierząt, pociąga do wielu innych grzechów i wad, a także przynosi najstraszniejsze kary zarówno w życiu doczesnym jak i w przyszłym.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X