Żywot Św. Jana Kapistrana

Kościół Katolicki czci dzisiaj Św. Jana Kapistrana. Przebiegał Europę – z wielkimi owocami swego kaznodziejstwa. Głosił kazania między innymi we Wrocławiu – na pl. Solnym.
Na witrażach naszego Oratorium Rzymskokatolickiego widnieją postacie Świętych związanych z naszym miastem, Wrocławiem, m.in. wizerunek Św. Jana Kapistrana.

Módlmy się do Św. Jana Kapistrana, abyśmy za jego przykładem odważnie krzewili wiarę katolicką – własnym przykładem, modlitwą i słowem stosownym. – więcej