Wielki Post – do końca gorliwy!

Skoro wielkopostne wyrzeczenia rozpoczęliśmy z gorliwością, dołóżmy starań, aby DO KOŃCA wytrwać pilnie na drodze postu, umartwienia, wyrzeczenia i walki duchowej. – więcej