O Przenajświętszym Sakramencie (54)

Czy częste przystępowanie do Komunii Świętej jest dobre i pożyteczne?
Częste przystępowanie do Komunii Świętej jest bardzo dobre, a Kościół życzyłby sobie, abyśmy z dobrym przygotowaniem przyjmowali Komunię Świętą nawet codziennie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X