Poza Kościołem Katolickim

Kto znajduje się poza prawdziwym Kościołem?
Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, żydzi, heretycy, apostaci, schizmatycy i ekskomunikowani.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X