Z naszej kruchty strategicznej

“W czasach trwającego już kilkadziesiąt lat zamętu religijnego, powstałego na skutek wprowadzenia do życia katolików elementów obcych wierze katolickiej, wiele dusz pragnących prowadzić życie duchowe, pobłądziło na drogach subiektywizmu, emocjonalności i nurtów zapożyczonych z kręgów niekatolickich.
W tym złożonym kontekście, działaniem nie do przecenienia jest odkrywanie i szersze udostępnianie skarbów katolickich pouczeń, dotyczących życia duchowego, opartych na niezmiennym i pewnym fundamencie katolickiej ortodoksji dogmatycznej, w szczególności prawd dotyczących spraw ostatecznych – wieczności i zbawienia duszy. Treści te – mające niezawodną pieczęć Kościoła Katolickiego – stanowią dla dusz szukających głębszego związku z Bogiem, nieocenioną pomoc i wiarygodny drogowskaz.
Skromnych rozmiarów opracowanie o. Achillesa Desurmont, redemptorysty, traktujące o nieustannym powrocie duszy do Boga przez pokutę i modlitwę, przybliża treści – zbawienną spuściznę! – jednego z wielkich mistrzów życia duchowego, Św. Alfonsa Marii Liguoriego, doktora Kościoła” (ze Wstępu).
Uważna lektura wielce posłuży dobru naszej duszy!