Sądy

Są sądy ludzkie i jest sąd Boży. Sądy ludzkie bywają zawodne, niesprawiedliwe. Sąd Boży jest niezawodny, sprawiedliwy.
Św. Paweł Apostoł pisze:

“Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych. Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym. Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest. Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga” (1 Kor 4, 1-5).