Światła w modlitwie

Bardzo ważne jest, aby modlić się codziennie, ofiarując Panu Bogu modlitwę kompletną, nie zaniedbując nawet jednego Zdrowaś Maryjo. Niejednokrotnie Pan Bóg rezerwuje światła na ostatnie chwile modlitwy.