Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Lekcja: 2 Kor 6, 1-10
Ewangelia: Mt 4, 1-11

Masz wolną wolę i pomoc łaski,
więc:
Walcz i zwyciężaj!

Pobierz »