Ufność i wierność

Nie martwmy się o to, co będzie z Kościołem Katolickim za sto lat. Kościół Katolicki jest w ręku Bożym. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do Św. Piotra Apostoła: “A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16, 18).
Dokładajmy pilnie starań, aby DZISIAJ dochować wierności wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie.