O Przenajświętszym Sakramencie (27)

Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament?
Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, którą spożywał ze swymi uczniami, wieczorem przed swą męką.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X