Zbawienny Sakrament Pokuty!

Skarb Sakramentów świętych. Spowiedź. Na drzwiach konfesjonału jest umieszczony napis ze słowami pierwszego Papieża – Św. Piotra Apostoła: „Pokutujcie, i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze” (Dz 3, 19). Dobrze się składa, że oko nasze napotyka ten zbawienny napis od razu, kiedy wchodzimy do naszego Oratorium Rzymskokatolickiego Św. Józefa we Wrocławiu.
W pomieszczeniu, w którym znajduje się konfesjonał, jest umieszczony Krzyż oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i Św. Jana Marii Vianneya, świętego proboszcza z Ars, gorliwego spowiednika. Te ważne elementy niech pomagają nam w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawianiu każdej spowiedzi!
Kiedy się spowiadamy, dobrze będzie – dla zachowania dyskrecji – drzwi konfesjonału zamknąć. Natomiast po skończonej spowiedzi, gdy wychodzimy z konfesjonału, zostawiajmy za sobą drzwi uchylone, aby były dla innych penitentów znakiem, że spowiednik oczekuje.
Korzystajmy także z pouczającej tradycyjnej lektury katolickiej, dotyczącej Sakramentu Pokuty. W naszej kruchcie strategicznej są dostępne książki o spowiedzi oraz broszura zawierająca formułę spowiedzi. Czytajmy z uwagą, aby spowiadać się coraz lepiej!
Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej – po słówku salezjańskim. Oprócz tego – od 31 sierpnia Roku Pańskiego 2022 – jest okazja do spowiedzi u innego spowiednika: raz w miesiącu, zawsze w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – od godz. 18.30. Także zatem i dzisiaj.
Spowiada Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Ks. Kowalczyk jest jednym z katolickich kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja Roku Pańskiego 2022 przyjęli w Polsce z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie. Panu Bogu dziękujmy za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie – bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana – i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej służby kapłańskiej.
W czasach powszechnego odstępstwa katoliccy kapłani uświęcają dusze przez sprawowanie Sakramentów Świętych.
W czasach powszechnego odstępstwa dusze się nawracają.