O Janie Bosko – pieśń

O Janie Bosko

1. O Janie Bosko, ojcze nasz,
Do ciebie wznosim pienie,
Roztocz nad nami swoją straż,
Zlej na nas łask strumienie.

O Janie Bosko, racz dziś nam
Być stróżem i aniołem,
Byśmy do rajskich niebios bram
Wnijść mogli z tobą społem.

2. Gdy pośród świata grzech i brud
Niewinne dusze kala,
Niech widok twych świetlanych cnót
W czystości nas utrwala.

O Janie Bosko …

3. My naśladować chcemy cię
W twej niezachwianej wierze,
Myślą do Nieba wznosić się
I służyć Bogu szczerze.

O Janie Bosko …

4. Miłość ku Bogu, jakąś miał,
I do cierpiących ludzi
Niech w naszych sercach,
Bóg by dał, Miłości płomień zbudzi.

O Janie Bosko …

5. Tyś miał nadzieję w Boską moc
I w złej i w dobrej chwili,
Spraw, byśmy w czarną zwątpień noc
O Bogu nie zwątpili.

O Janie Bosko …

6. Do pracy nad zbawieniem dusz
Daj zapał niespożyty,
Przez krzyże, trud i grozę burz
Wiedź na świętości szczyty.

O Janie Bosko …


Po Mszy Świętej zaśpiewamy dzisiaj tę pieśń. Wydrukowany tekst jest dostępny w naszej kruchcie strategicznej.