W piątki rozważajmy Drogę Krzyżową!

W każdy piątek nasze Oratorium Rzymskokatolickie Św. Józefa jest otwarte jeszcze przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą, czcią i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

Gdyby jakiś człowiek miał znosić obelgi, bicie i uwięzienie za jednego ze swoich przyjaciół, jakże przykro byłoby mu dowiedzieć się o tym, że tenże jego przyjaciel o tym nie pamięta i nawet nie chce, by inni mówili przy nim o tym. Z drugiej strony, jakże byłby zadowolony, odbierając od przyjaciela częste podziękowania i wiedząc, że zawsze mówi on o tym z uczuciem. W ten sposób Jezus Chrystus jest bardzo zadowolony, gdy z pełną miłości wdzięcznością wspominamy Jego cierpienia, żale i śmierć, jaką On wycierpiał za nas” (Św. Alfons Maria Liguori).

Przybywajmy gorliwie w każdy piątek, aby nabożnie wziąć udział w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, rozważać tajemnice Męki Pańskiej, wspólnie odmawiając drugą część Różańca – tajemnice bolesne – i odprawić Drogę Krzyżową, aby rozpalać w sercu miłość do Zbawiciela cierpiącego, i aby podczas tych rozważań dojrzewały w naszej duszy mocne decyzje zerwania z grzechem i błędem, i wytrwania na drodze łaski i prawdy, dobra i cnoty!