Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (121)

Jak można naprawić zgorszenie?
Aby naprawić zgorszenie, trzeba usunąć przyczynę zgorszenia i zbudować słowem oraz przykładem tych, których zgorszyliśmy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X