Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (118)

Gdy człowiek umiera po rozgrzeszeniu, ale przed dokonaniem pełnego zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej, to czy trafia wprost do nieba?
Nie, taki człowiek trafia do czyśćca, aby tam dokonać zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości i być w pełni oczyszczonym.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X