Kazanie na Boże Narodzenie, 25.12.2022

Kazanie na Boże Narodzenie, 25.12.2022 r.

Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Hbr 1, 1-12
Ewangelia: J 1, 1-14

Et Verbum caro factum est,
et habitávit in nobis.
“A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami”
J 1, 14

Pobierz »