O korespondencji nie tylko świątecznej

Nasz język ojczysty zawiera szlachetne reguły pisowni, dotyczące zwracania się do innych osób. Zachowajmy je starannie – nie tylko w korespondencji świątecznej! – więcej