Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (99)

Czy spowiednik musi zawsze udzielić rozgrzeszenia osobie przystępującej do spowiedzi?
Spowiednik udzieli rozgrzeszenia tylko takiej osobie przystępującej do spowiedzi, którą uzna za dobrze przygotowaną do otrzymania rozgrzeszenia.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X