Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (98)

Co należy zrobić po otrzymaniu rozgrzeszenia?
Po otrzymaniu rozgrzeszenia trzeba podziękować Panu Bogu, jak najszybciej odprawić zadaną pokutę i wprowadzić w życie zalecenia spowiednika.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X