Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (97)

Po zakończeniu wyznania grzechów co jeszcze należy uczynić?
Po zakończeniu wyznania grzechów należy jeszcze pokornie wysłuchać tego, co powie spowiednik, trzeba przyjąć zadaną pokutę ze szczerym zamiarem jej wypełnienia, a w sercu należy odnowić akty skruchy, gdy spowiednik będzie udzielał rozgrzeszenia.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X