Wytrwaj!

Jeżeli prowadzeni łaską Bożą poczyniliśmy już pewne kroki ku Prawdzie, ku konsekwentnemu powrotowi do wiary katolickiej, nie dopuśćmy, aby ani diabeł, ani ludzie nie odwiedli nas z tej drogi.
Pan nasz Jezus Chrystus przestrzega: “Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest zdatny do królestwa Bożego” (Łk 9, 62).