Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (68)

Czy jesteśmy zobowiązani unikać niebezpiecznych okazji do grzechu?
Jesteśmy ściśle zobowiązani unikać tych niebezpiecznych okazji do grzechu, które zwykle prowadzą nas do grzechów śmiertelnych i zwane są bliskimi okazjami do grzechu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X