Różaniec codzienny

Codziennie.
Minimum – jeden dziesiątek Różańca.
Lepiej – jedna część Różańca.
Najlepiej – o ile obowiązki stanu nam pozwalają – cały Różaniec, wszystkie trzy części.


Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze:

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście”.