Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (67)

Czym jest niebezpieczna okazja do grzechu?
Niebezpieczna okazja do grzechu to te wszystkie okoliczności czasu, miejsca, osoby albo rzeczy, w których czy to z ich natury, czy też z naszej słabości, zwykle popadamy w grzechy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X