Kapłan katolicki wypełnia obowiązki stanu

Wiara daje nam światło, aby w kapłanie dobrze wypełniającym obowiązki stanu widzieć Chrystusa nauczającego i uświęcającego. Dusza po katolicku wierząca korzysta z takiej kapłańskiej służby i dzięki niej postępuje na drodze wiary i świętości – ku wiecznemu zbawieniu. – więcej