Codzienne rozważanie prawd wiecznych

„Trzeba koniecznie wracać codziennie do rozważania prawd wiecznych, aby umysł i wola odświeżały swą siłę i umacniały się przeciw pokusom” (Św. Pius X, encyklika Haerent animo).