Anioł Pański

Codziennie odmawiajmy modlitwę Anioł Pański. Z szacunkiem i czcią wymawiajmy imię Matki Bożej.
Łacińskich tekstów modlitwy wyuczmy się dokładnie, zwracając uwagę na poprawną wymowę i akcenty!
Na przykład już w pierwszym słowie Angelus akcent przypada na pierwszą sylabę, a nie na drugą, itd..
W pisowni akcenty są zaznaczone ukośną kreseczką umieszczoną nad daną samogłoską.

Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.

Tutaj mamy dostępny tekst
z zaznaczonymi akcentami
oraz nagranie
pomocne dla przyswojenia poprawnej wymowy: – więcej