Szacunek dla Sakramentu Kapłaństwa

„O jak wielkim i zaszczytnym jest zadanie kapłanów, którym jest dane świętymi słowami Pana Zastępów sprowadzić na ołtarz, błogosławić wargami, piastować na rękach, przyjmować własnymi ustami i podawać drugim” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

Kapłaństwo katolickie jest świętym sakramentem. Jednym z siedmiu sakramentów!
Myśląc, mówiąc i pisząc o Sakramencie Kapłaństwa, miejmy na uwadze Chrystusowy zamysł, wyrażony w odwiecznej katolickiej doktrynie na temat Sakramentu Kapłaństwa.
Czytajmy z uwagą rozdziały tradycyjnych katolickich katechizmów, dotyczące Sakramentu Kapłaństwa. Wyborna lektura na pierwszy czwartek miesiąca!

Św. Pius X naucza: – więcej
Św. Alfons Maria Liguori przestrzega: – więcej