Troska rodziców o powołanie syna

Jeżeli rodzice poważnie traktują powołanie swojego syna do kapłaństwa, będą go wspierać po katolicku – począwszy od tego, że wyrzucą grzech śmiertelny ze swego małżeństwa i ze swego domu, i będą się pilnie troszczyć o życie w łasce uświęcającej.