Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (12)

Co oznacza słowo «skrucha»?
Słowo «skrucha» oznacza starcie albo rozbicie na kawałki, na przykład gdy kamień jest rozbijany młotem i rozcierany w pył.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X