Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (6)

Co stanowi materię sakramentu pokuty?
Materia sakramentu pokuty dzieli się na dalszą i bliższą. Dalszą są grzechy popełnione przez penitenta po przyjęciu Chrztu, a bliższą są akty samego penitenta, to znaczy skrucha, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X