Przybywam na Mszę Świętą, którą zamówiłem!

Kto u katolickiego kapłana zamawia Mszę Świętą w określonej intencji, stanowczo wypada – o ile nie staną na przeszkodzie poważne powody – aby na tej Mszy Świętej był obecny.

Kto ma udział w owocach Mszy Świętej?
W owocach Mszy Świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we Mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których Msza jest odprawiana, czy to żywi, czy też umarli.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X