Niech szczególnie czuwa dusza zaawansowana w modlitwie!

Zaniedbanie modlitwy jest szczególnie groźne dla dusz, które są zaawansowane w modlitwie i modlą się wiele. Jeśli taka dusza zaniedbuje się w modlitwie, diabeł szybko znajduje do niej dostęp i niejednokrotnie szybko czyni spustoszenia ogromne.
„Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).

Bądźmy wierni codziennej modlitwie!