„Raczysz zstępować do ubożuchnej duszy…”

„O przedziwna względem nas dobroci Twojego miłosierdzia! Że Ty, Pan i Bóg mój, Stworzyciel i Ożywiciel wszystkich duchów, raczysz zstępować do ubożuchnej duszy ze swoim całkowitym Bóstwem i Człowieczeństwem, aby nasycić jej głód” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).