Czuwajmy pilnie!

Dopóki żyjemy na ziemi, nigdy nie powinniśmy porzucać należnej czujności wobec pokus i działania diabła.
Im dusza bliższa Panu Bogu, tym więcej musi czuwać, bo pokusy mogą się pojawić nowe i o wiele większe niż do tej pory. Stańmy dzielnie do walki, pamiętając, że dusza upaść nie musi! Módlmy się z ufnością o pomoc łaski Bożej i czyńmy dobry użytek z wolnej woli.
Weźmy sobie do serca słowa pierwszego prawowitego Papieża: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9)!