U źródeł przeczystych: Słowo Prawdy i Najświętszy Sakrament

„Księgi święte będą mi pociechą i zwierciadłem życia, a nade wszystko Twoje Przenajświętsze Ciało będzie mi szczególnym lekarstwem i schronieniem” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).