7 lat bloga Verbum catholicum

Wczoraj minęło 7 lat istnienia bloga Vérbum cathólicum.
Za wszystkie dobre owoce krzewionych przez kapłana katolickich treści – Bogu niech będą dzięki.
Korzystajmy pilnie z krzewionych przez kapłana treści, polecajmy je innym i módlmy się o dobre ich owoce – w Polsce i za granicą.
Internet jest cennym darem Bożym – bardzo nam pomocnym do przywracania wiary katolickiej.

Vérbum cathólicum
wejście