Memoryzacja zbawienna

W czasach powszechnego odstępstwa od wiary katolickiej, jednym z elementów pomocnych do poznania i zachowania wiary katolickiej będzie przyswajanie na pamięć sentencji zawierających ortodoksyjne treści katolickie. Tutaj cytat prawdziwie wielkiego papieża: – więcej